เครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า (เข้าชม 6172 ครั้ง)
Kyocera ECOSYS M6035cidn

(Copy/Print/Scan) สีหรือขาวดำ
 
 • ความเร็ว 35 หน้าต่อนาที (A4) สีหรือขาวดำ
 • ความละเอียด 9600 * 600 คุณภาพการพิมพ์ dpi ด้วย Teanology Multi-Bit 
 • พิมพ์มาตรฐานคัดลอกสแกนสีและการทำงานโทรสาร- หน่วยเพล็กซ์มาตรฐานสำหรับการพิมพ์สองด้าน- เครือข่ายมาตรฐาน และการเชื่อมต่อ USB - มาตรฐานย้อนกลับป้อนเอกสารอัตโนมัติ (RADF) - 250 แผ่นเทปสากล - 100 แผ่นถาดอเนกประสงค์ - พิมพ์ไฟล์ PDF ได้โดยตรงจากหน่วยความจำ USB Flash อุปกรณ์ - ต้นทุนการพิมพ์ต่ำ Exceptionnally ในระดับเดียวกัน
เดียวกันราคา : xx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **

Kyocera ECOSYS M6030cdn(Copy/Print/Scan) สีหรือขาวดำ
 • ความเร็ว 30 หน้าต่อนาที (A4) สีหรือขาวดำ
 • ความละเอียด 9600 * 600 คุณภาพการพิมพ์ dpi ด้วย Teanology Multi-Bit 
 • พิมพ์มาตรฐานคัดลอกสแกนสีและการทำงานโทรสาร- หน่วยเพล็กซ์มาตรฐานสำหรับการพิมพ์สองด้าน- เครือข่ายมาตรฐาน และการเชื่อมต่อ USB - มาตรฐานย้อนกลับป้อนเอกสารอัตโนมัติ (RADF) - 250 แผ่นเทปสากล - 100 แผ่นถาดอเนกประสงค์ - พิมพ์ไฟล์ PDF ได้โดยตรงจากหน่วยความจำ USB Flash อุปกรณ์ - ต้นทุนการพิมพ์ต่ำ Exceptionnally ในระดับเดียวกัน
ราคา : xx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **


Ecosys M2035dn

 

รายละเอียดสินค้า

 • (Copy/Print/Scan) 
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที (A4)
 • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6.9 วินาที
 • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (copy / scan)
 • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 256 MB
 • ถาดกระดาษปรับอิสระขนาดบรรจุ 250 แผ่น และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่อง
 • อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย ซูม 25% - 400%
 • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 20,000 แผ่น , หรือใช้งานต่อวัน 1,000 แผ่น
 • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - Folio (216 x 356 mmสามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
ราคา : 2X,XXX บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **
 

Ecosys M2535dn (Copy/Print/Scan/Fax)

 

รายละเอียดสินค้า

 • (Copy/Print/Scan/Fax)
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 35 แผ่นต่อนาที (A4)
 • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6.9 วินาที
 • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (copy / scan)
 • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 256 MB
 • ถาดกระดาษปรับอิสระขนาดบรรจุ 250 แผ่น และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่อง
 • อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย ซูม 25% - 400%
 • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 20,000 แผ่น , หรือใช้งานต่อวัน 1,000 แผ่น
 • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - Folio (216 x 356 mmสามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
ราคา : xx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **
 

FS-6525MFP(print / copy / scan / fax oftion)

 

รายละเอียดสินค้า

 •  (print / copy / scan / fax oftion)
  • ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที (A4)
  • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 9.2 วินาที
  • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (scan / copy)
  • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 512 MB (Max 1,536)
  • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 80,000 แผ่น
  • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - A3 (216 x 356 mm)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด บรรจุถาดละ 500 แผ่น และช่องป้อนมืออีก 1 ช่อง
  • มีระบบถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0 , Network
  • ผงหมึก TK-475
 • ราคา : xx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **

FS-6530MFP

 

รายละเอียดสินค้า

 •  (print / copy / scan / fax oftion)
  • ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่นต่อนาที (A4)
  • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 9.2 วินาที
  • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (scan / copy)
  • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 512 MB (Max 1,536)
  • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 80,000 แผ่น
  • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - A3 (216 x 356 mm)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด บรรจุถาดละ 500 แผ่น และช่องป้อนมืออีก 1 ช่อง
  • มีระบบถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0 , Network
  • ผงหมึก TK-475
 • ราคา : xx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **

FS-C8520MFP [color]

 

รายละเอียดสินค้า

 •  FS-C8520MFP [color](print / copy / scan / fax oftion)
  • ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาที (A4)
  • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 9.2 วินาที
  • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (scan / copy)
  • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 512 MB (Max 1,536)
  • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 80,000 แผ่น
  • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - A3 (216 x 356 mm)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด บรรจุถาดละ 500 แผ่น และช่องป้อนมืออีก 1 ช่อง
  • มีระบบถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0 , Network
  • ผงหมึก TK-899 [cmyk]
 • ราคา : xx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **

TASKalfa 1800

 

รายละเอียดสินค้า

 •  (copy / print[USB] / scan )
  • ความเร็วในการพิมพ์ 18 แผ่นต่อนาที (A4)
  • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 9.2 วินาที
  • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (scan / copy)
  • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 512 MB (Max 1,536)
  • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 80,000 แผ่น
  • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - A3 (216 x 356 mm)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 1 ถาด บรรจุถาดละ 300 แผ่น และช่องป้อนมืออีก 1 ช่อง
  • มีระบบถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0
  • ผงหมึก TK-4901 ราคา 2,800 บาท ใช้ได้ 1,5000 แผ่น 
 • ราคา : xx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **

TASKalfa 1801

TASKalfa 2201
 

รายละเอียดสินค้า

 •  (copy / print/ scan )
  • ความเร็วในการพิมพ์ 18 แผ่นต่อนาที (A4)
  • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 9.2 วินาที
  • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (scan / copy)
  • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 512 MB (Max 1,536)
  • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 80,000 แผ่น
  • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - A3 (216 x 356 mm)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 1 ถาด บรรจุถาดละ 300 แผ่น และช่องป้อนมืออีก 1 ช่อง
  • มีระบบถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0 , Network
  • ผงหมึก TK-4901 ราคา 2,800 บาท ใช้ได้ 1,5000 แผ่น 
 • ราคา : xxx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **

TASKalfa 2200

TASKalfa 2201
 

รายละเอียดสินค้า

 •  (copy / print[USB] / scan )
  • ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่นต่อนาที (A4)
  • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 9.2 วินาที
  • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (scan / copy)
  • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 512 MB (Max 1,536)
  • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 80,000 แผ่น
  • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - A3 (216 x 356 mm)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 1 ถาด บรรจุถาดละ 300 แผ่น และช่องป้อนมืออีก 1 ช่อง
  • มีระบบถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0
  • ผงหมึก TK-4901 ราคา 2,800 บาท ใช้ได้ 1,5000 แผ่น 
 • ราคา : xxx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **

TASKalfa 2201

TASKalfa 2201
 

รายละเอียดสินค้า

 •  (copy / print/ scan )
  • ความเร็วในการพิมพ์ 22 แผ่นต่อนาที (A4)
  • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 9.2 วินาที
  • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (scan / copy)
  • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 512 MB (Max 1,536)
  • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 80,000 แผ่น
  • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - A3 (216 x 356 mm)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 1 ถาด บรรจุถาดละ 300 แผ่น และช่องป้อนมืออีก 1 ช่อง
  • มีระบบถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0 , Network
  • ผงหมึก TK-4901 ราคา 2,800 บาท ใช้ได้ 1,5000 แผ่น 
ราคา : xxx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **
 

TASKalfa 3501i

 

รายละเอียดสินค้า

 •  (print / copy / scan / fax oftion)
  • ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่นต่อนาที (A4)
  • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 9.2 วินาที
  • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (scan / copy)
  • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 512 MB (Max 1,536)
  • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 80,000 แผ่น
  • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - A3 (216 x 356 mm)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด บรรจุถาดละ 500 แผ่น และช่องป้อนมืออีก 1 ช่อง
  • มีระบบถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0 , Network
 • ราคา : xxx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **

TASKalfa 4501i

 

รายละเอียดสินค้า

 •  (print / copy / scan / fax oftion)
  • ความเร็วในการพิมพ์ 45 แผ่นต่อนาที (A4)
  • ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 9.2 วินาที
  • ความละเอียดของสำเนา 1,200 x 1,200 dpi (print) , 600 x 600 dpi (scan / copy)
  • หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 512 MB (Max 1,536)
  • สามารถรับงานสูงสุดเดือนละประมาณ 80,000 แผ่น
  • ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A6R (105 x 148 mm) - A3 (216 x 356 mm)
  • ถาดกระดาษปรับอิสระ 2 ถาด บรรจุถาดละ 500 แผ่น และช่องป้อนมืออีก 1 ช่อง
  • มีระบบถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
  • สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB Memory (PDF , XPS)
  • การเชื่อมต่อ USB 2.0 , Network
  • ผงหมึก TK-475
 • ราคา : xxx,xxx บาท  ** พิเศษ ราคาถูกที่สุดต่อรองได้ บาท **
 
 
 

จำหน่าย - ให้เช่า
เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  Kyocera และ Fuji Xerox
บริการซ่อมเครื่อง เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี

โทร. 02-156-7862 | 082-089-7179 | 091-813-1816 (ฝ่ายขาย)
LINE : @kk63